Βασικές έννοιες Α’ Βοηθειών

Σεμινάριο εκπαίδευσης: Στις  Βασικές Πρώτες Βοήθειες

Θεματολογία
 – Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες
 – Ασφάλεια – Αρχική Εκτίμηση
 – Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) – Πλάγια Θέση Ασφαλείας
 – Αντιμετώπιση τραύματος
 – Έλεγχος αιμορραγίας – Ειδικά τραύματα
 – Δευτερογενής Εκτίμηση
 – Καταπληξία (shock), Λιποθυμία, Πρόληψη – Αντιμετώπιση
 – Κατάγματα – Κακώσεις αρθρώσεων
 – Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ)
 – Βλάβες από επίδραση ακραίων θερμοκρασιών – Ηλεκτροπληξία
 – Επείγοντα Παθολογικά Περιστατικά (καρδιακό επεισόδιο, εγκεφαλικό, επιληψία, αλλεργίες, υπέρ-υπογλυκαιμία)
 – Ξένο σώμα – Πνιγμός – Πνιγμονή
 – Δήγματα εντόμων / ζώων – Δηλητηριάσεις
 – Τροχαίο ατύχημα

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες
Κόστος σεμιναρίου: 30€
Πιστοποίηση: από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)

Βεβαίωση παρακολούθησης & Wallet Card: από την Health Guardians
Δυνατότητα παρακολούθησης: από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες