Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS/AED)

Σεμινάριο εκπαίδευσης: Στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS/AED)

Θεματολογία
 – Αναγνώριση καρδιακής ανακοπήςunnamed
 – Κλήση βοήθειας
 – Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) (BLS)
 – Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή (AED)
 – Πλάγια θέση Ασφαλείας

Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες
Κόστος σεμιναρίου: 30€
Πιστοποίηση: από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)
Δυνατότητα παρακολούθησης: από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες